هزینه عمل سنگ کلیه در سال 1403 چقدر است؟ بررسی عوامل موثر بر آن